Suni Deri Nedir ?

Haziran 19, 2012 | kategoriler: Ayakkabı, Döşemelik, Giyim, Haberler, Kırtasiye, Otomotiv, Tekstil, Terlik | gönderen

Hammadde ve üretim teknolojisinde sağlanan gelişmeler sonucu, son 10 yılda deri yerine sıklıkla kullanılmaya başlanan suni deri imalatında PU ve PVC kullanılmaya başlanmıştır. PU ürünler PVC ürünlere oranla pahalı olmakla beraber, daha sıhhi ve ekolojik olmaları, nefes alabilirlilik, yumuşaklık, teknik değerler ve görünüm yönlerinden doğal deriye çok yakın özellikler taşımaları nedeniyle tercih edilmektedir. PU kaplama suni deri ürünleri; ev ve ofis döşeme, mont, kaban, fantezi giyim, pantolon, gömlek vb giyim ve ayakkabı alanlarında tercih edilmektedir.

Suni Deri Hakkında Genel Bilgiler

Her şey 1400′lü yıllarda Çinliler’in balmumuna daldırılmış umaştan şemsiye yapmalarıyla başladı.

Daha sonra “Direkt Kaplama” olarak isimlendirilecek işlemin tarihteki ilk uygulamasıydı. Kumaşın tamamiyle farklı bir malzemeyle kaplanarak/birleştirilerek işlevini daha iyiye götürme fikri böyle oluştu.

Bugün kullandığımız PVC ve PU gibi polimerlerin atası 1839 yılında Goodyear tarafından üretildi. Goodyear, kükürtle vulkanize edilmiş kauçuk olan Libonit’i üretti. Fakat o yıllarda henüz polimer kavramı ortaya atılmamıştı. 1900′lü yıllarda İtalya’da Direkt Kaplama işlemiyle mezure üretildi.

Takip eden yıllarda 1. Dünya Savaşı esnasında Almanlar ilk U-Boat modelini ürettiler. Ancak dış etkenlere karşı son derece dayanıksızdı. 1920-1930 yılları arasında Alman kimyacı H. Staudinger “Makromolekül” hipotezini ortaya attı ve deneysel olarak ispatladı. İşte bu tarihten sonra polimer kimyası dünyada bir devrim yarattı. 1960′lı yıllarda kumaş ve plastik özelliklerini aynı anda içeren bir yapıdan bahsedilmeye başlandı. Yüzey, doğal deri efekti verirken sağlamlığını kumaş sağlıyordu. Bu yıllarda “Transfer Kaplama” ortaya çıktı. O yıllarda kullanılan transfer kağıtları en fazla 100 ºC’ye dayanıklıydı. Teknolojinin ve malzeme bilgisinin gelişimiyle suni deri uygulamaları bugünkü halini aldı.

Suni Deri Kesim Talimatı

Siparişinizi verdiğiniz suni deriler normal bez dokumalardan farklı ve hassastır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara kesinlikle uymaya özen gösteriniz.

- Kalite kontrol yaparken hata etiketlerini ön yüze yapıştırmayın.
- Beden etiketi kartları içte kalacak şekilde paketleme yapın (Derinin yüzeyine değmeyecek şekilde)
- Kullanım talimatlarına sadece silinebilir ibaresi veriniz. Yıkama talimatı istiyorsanız sipariş öncesi bize bildiriniz.(Kuru temizleme kesinlikle vermeyiniz)
- Dikim sırasında hatalı dikim yapmamaya özen gösteriniz. Zira geri dönüşü olmayan dikiş izleri kalacaktır.
- Toplarınızı mümkünse duba yapmayın dik olarak durdurun.
- Farklı renk suni derilerden dikilen parçaları karışık renkli üst üste koymayınız

Suni Deri Dikiş Talimatı

- Dikiş makinalarında teflon plastik ayak kullanılmalı.
- İlikler çift sarım veya gözlü ilik olacak.
- Dikiş yerleri dikilmeden önce hafif bir şekilde yalarcasına yağlanacak.

Suni Deri Yıkama Talimatı

- Çamaşır suyu kullanmayınız.
- Kimyevi solventler kullanmayınız.(Gaz, benzin, mazot, tiner, aseton)
- Kuru temizleme yapılamaz.(PVC karışımlarda)
- Kuru temizleme yapılır. (Poliüretan + Poliüretan Gumilerde)
- Sadece elde sabunlu su ile yıkanır. En yüksek sıcaklık 30 derecedir
- Nemli veya sabunlu bez ile silinir. Kesinlikle alkol ihtiva eden temizlik deterjanları, kolonya ve benzeri sıvılarla silinmemelidir.

Suni Deri Sektörünün Tanımı Ve Kapsamı

Son 10 yılda ülkemizde hızlı bir gelişim gösteren “suni deri” sektöründe, bez, non-woven, kuagüle vb zeminler üzerine poliüretan (PÜ), PVC kaplama ve flok uygulama yapılması suretiyle, döşemelik, giyimlik, ayakkabılık, çantalık ve terliklik olarak kullanılabilen kumaşların üretimi yapılmaktadır. Ürünler genellikle doğal derinin ikamesi olarak geliştirilmekle beraber, doğal derinin kullanım alanları dışında da kullanılmaktadır. Doğal deriye yakın özellikler taşıyan kumaşların üretiminde sağlanan gelişmeler sonucu, son dönemlerde sektörün tanımlanmasında “suni deri” yerine “insan yapımı deri” kavramı öne çıkmaktadır.

Suni deri sektörü genel olarak;
>>PVC kaplama suni deri,
>>PÜ kaplama suni deri ve
>>Suni süet olmak üzere üç alt sektör olarak sınıflandırılmaktadır.

Polivinilklorit (PVC) Kaplama Suni Deri
Suni deri sanayiinin ilk dönemlerinde sadece PVC kaplama yapılmıştır. Oldukça geniş kullanım ve uygulama alanı bulunan PVC kaplama ürünler diğer suni derilere göre daha ucuzdur. PVC kaplama suni deriler; oto döşeme, ev ve ofis döşeme, çanta, terlik, ayakkabı, yağmurluk, kaban, mont vb dış giyim, saraciye ve aksesuar alanlarında kullanılmaktadır.

Poliüretan (PÜ) Kaplama Suni Deri
Hammadde ve üretim teknolojisinde sağlanan gelişmeler sonucu, son 10 yılda suni deri imalatında PÜ kullanılmaya başlanmıştır. PÜ ürünler PVC ürünlere oranla pahalı olmakla beraber, daha sıhhi ve ekolojik olmaları, nefes alabilirlilik, yumuşaklık, teknik değerler ve görünüm yönlerinden doğal deriye çok yakın özellikler taşımaları nedeniyle tercih edilmektedir. PÜ kaplama suni deri ürünleri; ev ve ofis döşeme, mont, kaban, fantezi giyim, pantolon, gömlek vb giyim ve ayakkabı alanlarında tercih edilmektedir.

Suni Süet
Bu sektörde, elyaf liflerinden elde edilen flok tozlarının değişik zeminler üzerine uygulanması suretiyle doğal deri, süet ve kadifeye benzer kumaşlar üretilmektedir. Yaklaşık 30 yıldır ABD ve Avrupa’daki büyük firmalarca ve son 10 yıldır ülkemizde üretilmekte olan suni süetler özellikle mobilya döşemelerinde kullanılagelmiştir. Son yıllarda üretim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte giyim sektörü tarafından da yoğun olarak talep edilen suni süet ürünleri; ev ve ofis döşeme, mont, ceket, gömlek, pantolon vb giyim, ayakkabı, çanta, saraciye ve aksesuar alanlarında kullanılmaktadır.

www.iso.org.tr – Sitesinden Alınmıştır

Suni Deride İhracatı Arttırabilmek İçin Gerekenler

>>KDV iadelerinin hızlandırılması,

>>Dahilde İşleme İzin Belgesi kapamalarının basitleştirilmesi,

>>Yurt dışı fuar ve tanıtımlarının daha kapsamlı desteklenmesi,

>>İkili ticaret anlaşmalarının yaygınlaştırılması,

>>Yurtdışı mağazalara verilen Hazine desteğinin kolaylaştırılması,

>>Yurt dışında yerel firmalarla işbirliğinin geliştirilmesi, “Türk Malı” imajının geliştirilmesi,

>>Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi,

>>Satış öncesi ve sonrası hizmet kalitesinin geliştirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması vb. uygulamalarda eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.iso.org.tr

Suni Deride İthalatı Arttırabilmek İçin Gerekenler

Hammaddelerinin yüzde 90’ını ithal eden sektör ürünlerinde vadeli satın almalara uygulanan KKDF oranı sıfırlanmalıdır.

İthalatta uyum koşulundan, anti-damping ve rekabet uygulamalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Örneğin Türkiye’de ofis açarak doğrudan satış yapan firmaların haksız rekabete neden olan uygulamaları tespit edilerek engellenmelidir.

İkinci el makine ve aparatlarının ithalatındaki sınırlamaların sektör ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi, sektörün gelişimini sürdürebilmesi ve yeni yatırım açısından önem arz etmektedir.

Finans kuruluşlarıyla birlikte sektöre özgü finansman politikaları geliştirilmelidir. Sektöre yönelik Ar-Ge teşviki sağlanması, ürün ve tasarım yeniliklerinin desteklenmesi sektörün geleceği açısından önem arz etmektedir.

İnsan kaynağının maliyet unsuru olmaktan çıkıp firmaların en güçlü yan: haline gelmesi için, ortaklaşa eğitim programlan düzenlenmesi, teknik lise ve yüksek okullarda sektöre yönelik programlar hazırlanması, üniversitelerle işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sektör firmalarının üst örgütlerini oluşturarak, sektör gelişiminin sürdürülebilir kılınması ve rekabet gücünün artırılması için ortak politikalar geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Finansman ve enerji hususlarında iyileşme sağlanabilmesi için sektörün kaynak durumu ve nakit akış dönemleri dikkate alınarak finansman sürecinin yapılandırılması gerekmektedir.

Kaynak: www.iso.org.tr

Suni Deri Sektörünün Strateji Ve Politikaları

Türkiye’nin uzun yıllardan beri yaşamakta olduğu ve artık kronikleşen ekonomik sıkıntıların en önemli nedenlerinden biri de, yurtdışına satılan mal ve hizmetlerden elde edilen dövizin, yapılan ithalatı karşılayamamasıdır. Dış ticaret dengesinin negatif olması sonucu döviz ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz, dışarıdan satın alınacak mal ve hizmetler oranında yurtdışı satış yapamadığından, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın alabilmek için borçlanılmaktadır. Döviz sıkıntısını aşabilmek için, ihracatın asgari olarak ithalatı karşılar düzeye yükselmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kronik hale gelen enflasyon sorununun çözümü için uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde, piyasadan para çekilmek suretiyle iç talebin azaltılmasına dönük politikalar yürütülmektedir. Ancak iç talebin azalmasıyla birlikte üretim düşmekte ve işsizlik artmaktadır. Bir yandan enflasyonla mücadele sürdürülürken, diğer yandan üretim ve istihdamın artırılarak büyümenin sağlanabilmesi için, ülkemizin ihracata dayalı bir büyüme sağlaması gereği ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin ekonomik sorunlarının kalıcı çözümünde ihracatın öneminden hareketle, Türk suni deri sanayii, dış ticaret fazlası veren bir sektör yaratmak amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Bu çerçevede sektörün vizyonu, Avrupa ve Asya’da lider ülke olmak, misyonu ise 2010 yılında 500 milyon dolar ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Suni deri sektörü, 2000’li yıllarda ihracatımızda ön plana çıkacak sektörlerden olacaktır. Sektörün gelişimini sürdürebilmesi açısından, devlet ve sektöre mensup firmalarca dünya ve sektör gerçeklerini dikkate alan politika ve düzenlemeler belirlenerek hayata geçirilmelidir.

Kaynak: www.iso.org.tr

Suni Deri Sektörünün Rekabet Gücü

Türkiye suni deri sektörü son 10 yıldaki gelişimini kısıtlı olanaklara rağmen kendi öz kaynakları ile sağlamıştır. Sektörün potansiyeli ve sorunları henüz kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır. Türkiye’nin gizli ihracat gücü olan suni deri sektörüne yönelik devlet desteği veya projeler mevcut değildir.

Kalifiye eleman eksikliği, uzun metrajlı üretim yapılamaması, hammadde ve makine ithalatında yaşanan zorluklar, bu alanlarda devlet desteğinin bulunmaması, enerji ve finansman gibi önemli maliyet Serin rakip ülkelere oranla yüksek olması ve örgütlenme eksikliği sektörün başlıca sorunlarını oluşturmaktadır.

Sektörün hammadde girdilerinin önemli bir kısmı ithal edildiğinden, rakip ülkeler aynı malzemeleri Türkiye’den daha ucuza mal etmektedir. Bu nedenle hammadde ithalatındaki vergilerin azaltılması ve Türk suni deri üreticilerinin hammadde maliyetlerinin Avrupa ve Uzakdoğulu rakipleri ile aynı seviyelere getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Aynı şekilde makinelerin tamamı ithal edilmekte olup, ikinci el makine ithalatı ve yatırımların finansmanı konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Suni deri üretimi eğitimi veren bir fakülte/bölüm olmadığı için üretici firmalar kendi imkânları ile eleman yetiştirmektedir. Ancak, bu süreç oldukça uzun ve maliyetli olabilmektedir. Kalifiye eleman bulunmaması, yeni ürün geliştirilmesini engellemekte ve firma maliyetlerinin artmasına yol açarak rekabet imkânını azaltmaktadır. Kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için devletin sektör firmaları ile işbirliğine gitmesi, eğitim programları, teknik liselerde branş bölümü açılması gibi birtakım maliyet gerektirmeyen katkılar sunması mümkün görülmektedir.

Finansman ve enerji gibi önemli maliyet unsurlarının rakip ülkelere nazaran yüksek olması sektörün diğer bir dezavantajını teşkil etmektedir. Genel olarak ülkemizin ve özelde suni deri sektörünün yüksek enerji maliyetleri ile çalışması rekabet olanaklarımızı kısıtlayan bir diğer unsur olup, bu konuda sektörün üretim yapısına uygun projeler geliştirilmesi için akademik çevreler ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapılması ve sektörün yarattığı katma değer dikkate alınarak gerekli teşviklerin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye suni deri ihracatının artırılabilmesi, Avrupa ve Uzakdoğu’daki firmalarla rekabette uzun vadede kalıcı başarı elde edilebilmesi için sektörün potansiyelinin araştırılarak, rakip ülkelerle eşit rekabet olanaklarına imkân verecek devlet desteğinin sağlanması ve sektörün projelendirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.iso.org.tr

Yazar Hakkında